Kits

Knitting kits by Teresa Dair.

 • Sort By

 • Shop by Fibre

 • "O" Bracelet kit DKIT-28 "O" Bracelet kit DKIT-28
 • "O" Necklace kit DKIT-29 "O" Necklace kit DKIT-29
 • Casso Cowl kit DKIT-44 Casso Cowl kit DKIT-44
 • Ciao (Madonna) kit DKIT-62 Ciao (Madonna) kit DKIT-62
 • Coffee with Ron Necklace (Picott) kit DKIT-20A Coffee with Ron Necklace (Picott) kit DKIT-20A
 • Coffee with Ron Necklace kit DKIT-20 Coffee with Ron Necklace kit DKIT-20
 • Conchiglia kit DKIT-36 Conchiglia kit DKIT-36
 • Cyndi kit DKIT-38 Cyndi kit DKIT-38
 • Dairing Jacket kit DKIT-00 Dairing Jacket kit DKIT-00
 • Dairing Shrug (Gaudi) kit DKIT-06A Dairing Shrug (Gaudi) kit DKIT-06A
 • Dairing Shrug kit DKIT-06 Dairing Shrug kit DKIT-06
 • Dairing to be Different (Maruco) kit DKIT-35A Dairing to be Different (Maruco) kit DKIT-35A
 • Dairing to be Different kit DKIT-35 Dairing to be Different kit DKIT-35
 • Disconnected kit DKIT-16 Disconnected kit DKIT-16
 • Disjointed kit DKIT-45 Disjointed kit DKIT-45
 • ElaThong kit DKIT-32 ElaThong kit DKIT-32
 • Garesco (Madonna) kit DKIT-60 Garesco (Madonna) kit DKIT-60
 • Halter (Gail) kit DKIT-42 Halter (Gail) kit DKIT-42
 • Isola kit DKIT-21 Isola kit DKIT-21
 • Jigsaw kit DKIT-48 Jigsaw kit DKIT-48
 • L'Estate (Picott) kit DKIT-19A L'Estate (Picott) kit DKIT-19A
 • Leather Choker kit DKIT-46 Leather Choker kit DKIT-46
 • Leather Collar kit DKIT-25 Leather Collar kit DKIT-25
 • Leather Thong Cuff kit DKIT-33 Leather Thong Cuff kit DKIT-33
 • Lino kit DKIT-30 Lino kit DKIT-30
 • Melted Lace kit DKIT- TF-6 Melted Lace kit DKIT- TF-6
 • Memory Scarf kit Memory Scarf kit
 • Ombre kit DKIT-51 Ombre kit DKIT-51
 • One Sleeve Throw kit DKIT-10 One Sleeve Throw kit DKIT-10
 • Rayon Top DKIT-09 Rayon Top DKIT-09
 • Romance (Tobi Mall FB) DKIT-18A Romance (Tobi Mall FB) DKIT-18A
 • Simpatica kit DKIT-49 Simpatica kit DKIT-49
 • Spring kit DKIT-23 Spring kit DKIT-23
 • Tammer Shrug (Seta) kit DKIT-47 Tammer Shrug (Seta) kit DKIT-47
 • Tammer Shrug kit DKIT-37 Tammer Shrug kit DKIT-37
 • Tanko kit DKIT-31 Tanko kit DKIT-31
 • Urban kit DKIT-22 Urban kit DKIT-22
 • Weekend Tunic kit DKIT-07 Weekend Tunic kit DKIT-07
 • When Gail Met Ron kit DKIT-59 When Gail Met Ron kit DKIT-59
 • Yarra kit DKIT-24 Yarra kit DKIT-24