Kits

Knitting kits by Teresa Dair.

 • Sort By

 • Shop by Fibre

 • "O" Bracelet kit DKIT-28 "O" Bracelet kit DKIT-28
 • "O" Necklace kit DKIT-29 "O" Necklace kit DKIT-29
 • Casso Cowl kit DKIT-44 Casso Cowl kit DKIT-44
 • Ciao (Madonna) kit DKIT-62 Ciao (Madonna) kit DKIT-62
 • Coffee with Ron Necklace (Picott) kit DKIT-20A Coffee with Ron Necklace (Picott) kit DKIT-20A
 • Coffee with Ron Necklace kit DKIT-20 Coffee with Ron Necklace kit DKIT-20
 • Dairing Shrug (Gaudi) kit DKIT-06A Dairing Shrug (Gaudi) kit DKIT-06A
 • Dairing Shrug kit DKIT-06 Dairing Shrug kit DKIT-06
 • Dairing to be Different kit DKIT-35 Dairing to be Different kit DKIT-35
 • ElaThong kit DKIT-32 ElaThong kit DKIT-32
 • Garesco (Madonna) kit DKIT-60 Garesco (Madonna) kit DKIT-60
 • Halter (Gail) kit DKIT-42 Halter (Gail) kit DKIT-42
 • Isola kit DKIT-21 Isola kit DKIT-21
 • L'Estate (Picott) kit DKIT-19A L'Estate (Picott) kit DKIT-19A
 • Leather Choker kit DKIT-46 Leather Choker kit DKIT-46
 • Leather Collar kit DKIT-25 Leather Collar kit DKIT-25
 • Leather Thong Cuff kit DKIT-33 Leather Thong Cuff kit DKIT-33
 • One Sleeve Throw kit DKIT-10 One Sleeve Throw kit DKIT-10
 • Romance (Tobi Mall FB) DKIT-18A Romance (Tobi Mall FB) DKIT-18A
 • Simpatica kit DKIT-49 Simpatica kit DKIT-49
 • Tanko kit DKIT-31 Tanko kit DKIT-31
 • When Gail Met Ron kit DKIT-59 When Gail Met Ron kit DKIT-59